top of page

Bezpieczeństwo

W 2020 roku na terenie woj. lubuskiego

stwierdzono
2996 przestępstw kradzieży z włamaniem (art. 279 kk), wykryto 1291 przestępstw, co dało łączną wykrywalność na poziomie 42,1 %

stwierdzono 3370 przestępstw kradzieży cudzej rzeczy (art. 278 kk), wykryto 1253 przestępstwa, co dało łączną wykrywalność na poziomie  36,7 %

 

Czy Twoje mienie jest właściwie chronione ?
Czy ochrona wywiązuje się z swoich obowiązków ?

Oferuję usługi (audyt) z zakresu bezpieczeństwa, który ma za zadanie przeciwdziałanie nadużyciom i stratom w mieniu. Prowadzę go w formie działań doraźnych i stałych, w formie jawnej bądź niejawnej. Analizuję zaistniałe zdarzenia i przypadki strat. Sprawdzam prawidłowości przestrzegania procedur przez osoby decyzyjne mające w zakresie obowiązków nadzór nad-powierzonym mieniem. Prowadzę rozpoznanie i czynności zmierzające do ustalenie sprawców przestępstw przeciwko mieniu i nadużyć finansowych. Ustalam ich modus operandi. Sporządzam i przedstawiam wnioski do opracowania procedur mających za zadanie zminimalizowanie strat i przeciwdziałanie kradzieżom i niszczeniu mienia. Współpracuję z organami ścigania w zakresie niezbędnym do wszczęcia postępowania karnego. Oferuję kompleksową reprezentację w procesie karnym i postępowaniu sądowym.

Jeżeli ktoś z Państwa, bądź z Państwa rodziny, kręgu znajomych lub biznesu znalazł się w sytuacji zagrożenia swojego bezpieczeństwa, a zagrożenie jest związane ze sferą życia osobistego, zawodowego, biznesowego - proszę o kontakt.
 

Rozpoznaję, analizuję
i przeciwdziałam zagrożeniom.

31 lat doświadczenia i praktyki.

Służby i usług na rzecz ludzi.

 

Doradztwo z zakresu zapobiegania niebezpieczeństwom dla życia i zdrowia.

Doradztwo z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Ocena stanu bezpieczeństwa i doradztwo z zakresu przeciwdziałania stratom mienia w firmie.

​​

bottom of page