Bezpieczeństwo

W  2020  roku na terenie woj. lubuskiego

stwierdzono
 2996  przestępstw kradzieży z włamaniem (art. 279 kk), wykryto 1291 przestępstw, co dało łączną wykrywalność na poziomie 42,1 %

stwierdzono 3370 przestępstw kradzieży cudzej rzeczy (art. 278 kk), wykryto 1253 przestępstwa, co dało łączną wykrywalność na poziomie  36,7 %

 

Czy Twoje mienie jest właściwie chronione ?
Czy ochrona wywiązuje się z swoich obowiązków ?

Oferuję usługi (audyt) z zakresu bezpieczeństwa, który ma za zadanie przeciwdziałanie nadużyciom i stratom w mieniu. Prowadzę go w formie działań doraźnych i stałych, w formie jawnej bądź niejawnej. Analizuję zaistniałe zdarzenia i przypadki strat. Sprawdzam prawidłowości przestrzegania procedur przez osoby decyzyjne mające w zakresie obowiązków nadzór nad-powierzonym mieniem.  Prowadzę rozpoznanie i czynności zmierzające do ustalenie  sprawców przestępstw przeciwko mieniu i nadużyć finansowych. Ustalam ich modus operandi. Sporządzam i przedstawiam wnioski do opracowania procedur mających za zadanie zminimalizowanie strat i przeciwdziałanie-kradzieżom i niszczeniu mienia. Współpracuję z organami ścigania w zakresie niezbędnym do wszczęcia postępowania karnego. Oferuję kompleksową reprezentację w procesie karnym i postępowaniu sądowym.

Jeżeli ktoś z Państwa, bądź z Państwa rodziny, kręgu znajomych lub biznesu znalazł się w sytuacji zagrożenia swojego bezpieczeństwa, a zagrożenie jest związane ze sferą życia osobistego, zawodowego, biznesowego - proszę o kontakt.
 

Rozpoznaję i przeciwdziałam zagrożeniom.

    29 lat doświadczenia i praktyki.  Służby i pracy na rzecz ludzi.

Porozmawiajmy o sprawie

 

Zapraszam do biura, gdzie porozmawiamy na temat szeroko rozumianego bezpieczeństwa osobowego bądź ekonomicznego firmy. Ustalimy zakres, miejsce i termin rozpoczęcia  audytu (w przypadku firmy). Porozmawiamy o zminimalizowaniu ponoszonych strat w jej mieniu i o przeciwdziałaniu ich powstawania. W przypadku zagrożenia bezpieczeństwa osoby, omówimy sposób i możliwości zapobieżenia istniejącym zagrożeniom.