top of page

 

Zapraszam do biura gdzie w bezpiecznej i komfortowej atmosferze porozmawiamy na temat dłużnika i przysługujących Państwu wierzytelnościach. Przedstawię a następnie wspólnie omówimy sposób, zakres przeprowadzenia czynności prawnych i windykacyjnych w stosunku do dłużnika. Na Państwa prośbę w razie potrzeby w rozmowie udział weźmie prawnik.

 

Zapraszam do biura, gdzie porozmawiamy na temat szeroko rozumianego bezpieczeństwa osobowego bądź ekonomicznego firmy. Ustalimy zakres, miejsce i termin rozpoczęcia  audytu (w przypadku firmy). Porozmawiamy o zminimalizowaniu ponoszonych strat w jej mieniu i o przeciwdziałaniu ich powstawania. W przypadku zagrożenia bezpieczeństwa osoby, omówimy sposób i możliwości zapobieżenia istniejącym zagrożeniom. 

 

Zapraszam do biura. Podczas rozmowy zapoznam się z Państwa sprawą. Doradzę z jakiej dziedziny i specjalności kryminalistycznej możliwe będzie wykonanie ekspertyzy i wydanie opinii pozasądowej. Omówimy wspólnie (w razie potrzeby z udziałem prawnika) strategię dalszego postępowania. Rozważymy przydatność i możliwość wykorzystania opinii w ewentualnym przyszłym lub trwającym postępowaniu sądowym.

 

Zapraszam do biura na osobistą rozmowę. Zapoznam się z Państwa sprawą. Przedstawię realne możliwości rozwiązania problemu. Omówimy strategię, zakres, ustalimy jakie siły i środki będą potrzebne do realizacji. Wspólnie ustalimy czas i miejsce rozpoczęcia czynności detektywistycznych.

Blog. Pisany w wolnej chwili.

bottom of page