Dotychczasowa praktyka dowodzi, iż każda sprawa wymaga indywidualnego podejścia do wyceny. Zlecone sprawy mimo podobieństwa nigdy nie są takie same. Z tego powodu nie posiadam „sztywnego” cennika na oferowane usługi.

Cena umowna - ostateczna jest zależna od charakteru i stopnia skomplikowania danej sprawy, czasu poświęconego na czynności analityczne, obsługę i konsultacje prawne.

Zależna jest od miejsca wykonywania czynności terenowych i poświęconego czasu na ich realizację, poniesionych nakładów osobowych i rzeczowych, oraz powstałych tzw. kosztów dodatkowych (przewidzianych bądź nie) a koniecznych do realizacji usługi.

W przypadku stałej, długoterminowej współpracy z Klientem istnieje możliwość negocjacji ceny. Jest ona zależna od przewidywanego okresu współpracy i stopnia gotowości do podjęcia działań.

ważne !   

Uiszczenie wszystkich niezbędnych wydatków i opłat (kosztów sądowych) leży po stronie Klienta.

przykładowe stałe składowe ceny ostatecznej usług (netto) :

stawka godzinowa za każdą rozpoczętą godzinę - 130 zł/h,

realizacja sprawy (przejazdy) tzw" kilometrówka" - 1,20 zł/km,

odnalezienie mienia tzw. "znaleźne" - od 10 %-wartości,

wynagrodzenie prowizyjne od każdej odzyskanej kwoty - od 15%,

dojazd do klienta we wskazane miejsce - wycena indywidualna,

konsultacja prawna (obecność adwokata na spotkaniu) - wycena indywidualna,

Po kontakcie telefonicznym na wstępną rozmowę zapraszam do siedziby firmy. W szczególnie uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość spotkania w miejscu i czasie wskazanym przez Klienta (dojazd płatny). W razie konieczności możliwa obecność prawnika (konsultacja prawna - płatna). Podczas spotkania zapoznam się ze sprawą, przedstawię i omówię propozycję, sposób i zakres realizacji sprawy. Doradzę jakie kroki można lub powinno się podjąć, co w realizacji będzie najistotniejsze i do osiągnięcia jakiego celu będę dążyć. Wspólnie ustalimy termin i miejsce rozpoczęcia czynności w sprawie.

 Uwaga !   W interesie Państwa  jest aby przedłożyć wszystkie, absolutnie wszystkie, nawet wydające się mało istotne informacje lub dokumenty dotyczące sprawy.  Informacje te w połączeniu z poczynionymi ustaleniami mogą okazać się kluczowe dla pozytywnego rozstrzygnięcia i ostatecznego zakończenia zlecenia.

 konto mBank  posiadacz rachunku:  Omega Group Włodzimierz Kulikowski  

nr rachunku: 13 1140 2004 0000 3702 7532 1288

IBAN: PL 13 1140 2004 0000 3702 7532 1288

BIC/SWIFT: BREXPLPWMBK 

Siedziba firmy:

Omega Group Włodzimierz Kulikowski

ul. Podmiejska Boczna 12a, 

66-400 Gorzów Wielkopolski,  woj. lubuskie 

NIP 5991302287 

tel. biuro  95 / 737 72 22

tel.  +48 883 600 650

USA tel. 00 1732 360 7600

email:  biuro@detektywkulikowski.pl

  • Facebook

© Omega Group Włodzimierz Kulikowski 2020. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Copyright (C) 2014-2020. Wykorzystanie zawartości stron wymaga wcześniejszej zgody właściciela witryny. Na podstawie przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych Omega Group Włodzimierz Kulikowski wyraźnie zastrzega, że dalsze rozpowszechnianie, publikowanie, modyfikowane, kopiowanie, zwielokrotnianie treści zamieszczonych na stronach internetowych www.detektywkulikowski.pl i www.omega-group.com.pl jest zabronione.