Szczegóły i warunki najmu już WKRÓTCE

Na początek trochę statystyki na otrzeźwienie i uzmysłowienie skali problemu.

Przestępstwo kradzieży z włamaniem art. 279 kk

województwo          rok przestępstwa    stwierdzone przestępstwa        wykryte                     % wykrycia

woj. lubuskie                        2017                            2 268                                  861                             36,9

woj. lubuskie                        2016                            2 294                                  738                                31,3

woj. lubuskie                        2015                            2 965                               1 036                                33,6

woj. lubuskie                        2014                            3 364                               1 038                                29,8

woj. lubuskie                        2013                            3 557                               1 029                                28,1

Przestępstwo kradzieży art.  278 kk

województwo          rok przestępstwa    stwierdzone przestępstwa        wykryte                     % wykrycia

woj. lubuskie                        2017                            2 958                                  969                             32,4

woj. lubuskie                        2016                            3 578                               1 246                                34,2

woj. lubuskie                        2015                            3 848                               1 318                                33,2

woj. lubuskie                        2014                            4 364                               1 515                                33,8

woj. lubuskie                        2013                            5 758                               1 985                                33,9

Propozycja współpracy skierowana jest do osób fizycznych i przedsiębiorstw, które chcą sprawdzić czy ich mienie jest właściwie chronione. Oferujemy usługi doradcze z zakresu bezpieczeństwa, które mają za zadanie przeciwdziałanie nadużyciom i stratom w mieniu. Prowadzimy je w formie działań doraźnych stałych, jaki też w formie jawnej, bądź niejawnej. Analizujemy powstałe zdarzenia i przypadki strat.

 

Prowadzimy wewnętrzne dochodzenia mające za zadanie : 

sprawdzenie prawidłowości wykonywania procedur przez osoby decyzyjne mające w zakresie obowiązków nadzór nad-powierzonym mieniem,

przedstawienie wniosków do opracowania procedur mających za zadanie zminimalizowanie strat i przeciwdziałanie-kradzieżom i niszczeniu mienia,

rozpoznanie i ustalenie sprawców przestępstw przeciwko mieniu, ich modus operandi,

ustalenie sprawców nadużyć finansowych.

świadczymy współpracę z organami ścigania w zakresie niezbędnym do wszczęcia postępowania karnego,

oferujemy kompleksową reprezentację w procesie karnym.

Na rynku ochroniarskim funkcjonuje powiedzenie „ jesteś bezpieczny, bo jesteś ubezpieczony, a najlepszą ochroną jest numer polisy ”. Każda firma będzie zachwalać, że ma najlepszych pracowników, zapisy umowy i warunki współpracy. Będzie przekonywać, że tylko ona sprosta nałożonym obowiązkom. Jaka jest rzeczywistość - każdy widzi. Większość firm to zakłady pracy chronionej w związku z tym pracownicy ochrony (nie wszyscy i nie na wszystkich stanowiskach np. konwojenci inkaso) w większości to osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności. Branża ochroniarska „żyje” dzięki dofinansowaniu PFRON-u za stworzenie miejsca pracy, a stawka godzinowa ochroniarza jest jaka jest.

Zarabia się dzięki tzw. masówce i w związku z tym do ochrony mienia, obiektu zatrudnia się kogo popadnie, może z wyłączeniem osób karanych. Więcej obiektów, więcej podpisanych umów to większa kasa. Czy cechy osobowe, predyspozycje, posiadana wiedza, umiejętności, wiek - wszystkich zatrudnionych do ochrony predestynują ich do wykonywania zawodu pracownika ochrony?

poniżej opis czterech sytuacji  – wnioski proszę wyciągnąć samemu.

1

Pracownik ochrony obejmuje rejon odpowiedzialności, dokonuje obchodu i nie stwierdza żadnych nieprawidłowości. Dokonuje w dokumentach stosownego zapisu. Od tego momentu odpowiedzialność spoczywa na firmie ochroniarskiej, której pracownik rozpoczął służbę. Ochroniarz pełni służbę i podczas jej pełnienia nie ujawnia zdarzenia w wyniku którego następuje kradzież, kradzież z włamaniem bądź zniszczenie mienia. Nie ujawnia ponieważ: śpi, nie wychodzi na obchód terenu, jest inny powód znany tylko jemu. Zdarzenie ujawnia na zakończenie służby (ostatni obchód), bądź zdarzenie ujawnia dopiero przychodzący do firmy pracownik lub właściciel. Generalnie nikt nic nie wie. W tym przypadku wydaje się, że odpowiedzialność bezsprzecznie spoczywa na firmie ochroniarskiej, która poprzez nienależyte wykonywanie obowiązków służbowych przez jej pracownika doprowadziła do strat. W  tym stanie rzeczy jest szansa na wypłatę odszkodowania z polisy firmy ochroniarskiej. "Życzę powodzenia" w załatwieniu sprawy  bez pomocy prawnika. 

Jeżeli sprawca dokonał tylko zniszczenie mienia wybijając np. szybę w obiekcie (szyba klejona-zbrojona) – zwrot kosztów załatwi sprawę. Sprawca wszedł do obiektu i zabierał w celu przywłaszczenia jakąś rzecz ruchomą np. telewizor, drukarkę, bądź dokonał ich zniszczenia -  pokrycie, zwrot kosztów załatwia sprawę. Sytuacja się komplikuje, gdy sprawca dokonał z obiektu chronionego zaboru w celu przywłaszczenia np. komputera na dysku którego są przechowywane ważne dane firmowe, telefonu w którym macie Państwo zapisane ważne informacje, lub ważnych dokumentów. Czy w tej sytuacji zwrot kwoty zakupu komputera, telefonu załatwi sprawę?. A co z danymi, z dokumentami które Państwo utraciliście? Proszę mi wierzyć, a wiem to z policyjnej praktyki (prowadziłem sprawy operacyjne dotyczące ustalenia sprawców takich przestępstw) i rozmów z pokrzywdzonymi osobami -dokumenty i dane w większości przypadków były bezcenne i ich kradzież była największym problemem. Tak naprawdę pokrzywdzonym zależało najbardziej na ich odzyskaniu, wysokość kary dla sprawcy była rzeczą drugorzędną.

2

Pracownicy firmy ochroniarskiej wykonują czynności na terenie obiektu ochranianego i mają zapobiegać kradzieżom i niszczeniu mienia. Mają przestrzegać ściśle określonych procedur (tutaj nie rozstrzygamy jakich – to Państwo zawieraliście umowę i ustalaliście jej zakres). Macie Państwo umowę, pracowników ochrony a mimo wszystko straty w mieniu są i tak naprawdę nie wiadomo w jaki sposób powstają. Są dwa rozwiązania: albo pracownicy ochrony są w zmowie i zamiast chronić pomagają w przestępstwie, albo nie ustalili sprawców, sposobu i metod w jaki sposób jest dokonywana kradzież ani czasu jej dokonywania. Kto zapłaci za Państwa straty ?. Czy firma ochroniarska ?. Jeżeli firma – to  trzeba będzie wykazać i udowodnić jej winę, zaniechanie w wykonywaniu obowiązków, bądź niestaranne ich wykonywanie. W każdym innym przypadku straty będą Państwa problemem.

3

W umowie o świadczenie usług ochrony macie Państwo zapis o czasie reakcji grupy interwencyjnej. W 5 % jest on określony, tylko po to, żeby handlowiec z firmy ochroniarskiej nie wrócił z niczym. Umowa ma być podpisana a Klient pozyskany. Ochrona, monitoring (zabezpieczenie techniczne) terenu firmy lub domku jednorodzinnego. Abonament 50 zł na miesiąc? Cena przystępna? Przystępna. I złudne poczucie bezpieczeństwa też! I teraz najciekawsze. W 95 % umów figuruje zapis, nad którym pochylili się najlepsi prawnicy współpracujący z firmami ochroniarskimi. Dotyczy czynności, które zostaną podjęte po otrzymaniu informacji o zdarzeniu. Czas przyjazdu grupy interwencyjnej? Nikt go nie określił. Jest tylko zapis, że NIEZWŁOCZNIE zareaguje dyspozytor. NIEZWŁOCZNIE czyli kiedy? Jak to wygląda w praktyce? Czas dojazdu przez grupę interwencyjną jest jednym z kluczowych elementów, który pozwala zapobiec i zminimalizować powstanie strat związanych z przestępczym działaniem sprawcy/ców jaki i ujęcie sprawcy/ów przestępstwa na gorącym uczynku. Włamanie do obiektu, złodziej kradnie, dyspozytor podejmuje niezwłoczne czynności, załoga interwencyjna niezwłocznie przyjedzie, a złodziej po zaborze tego po co przyszedł niezwłocznie ucieknie. I każdy zadowolony. Tylko nie pokrzywdzony. Podczas mojej 22 letniej służby w Policji nie raz miały miejsce sytuacje, że na miejsce  włamania przyjechały jako PIERWSZE służby kryminalne lub / i prewencja. Policja zatrzymała sprawcę a dopiero po  czasie dojeżdżała załoga ochrony. Ktoś zapyta dlaczego? Odpowiem. Kiedyś w Gorzowie było kino Kopernik. Z tyłu za tym kinem przyległy parking upodobali sobie panowie ochroniarze jednej z gorzowskich firm. Porozkładani na siedzeniach w samochodach smacznie spali. Wiem co piszę, bo pracując w nocy i patrolując rejon miasta przyległy do ul. Plac Staromiejski i kina sam nie jednokrotnie za pomocą sygnałów dźwiękowych pojazdu uprzywilejowanego budziłem ich. Jak jest dzisiaj ? Na pewno nie ma kina Kopernik.

4

Pracownik ochrony sumiennie wykonał swoje obowiązki i ujawnił zdarzenie i sprawcę na gorącym uczynku popełnienia przestępstwa. Sprawca się spłoszył i uciekł. Kwalifikacja - uszkodzenie mienia. Czy organy ścigania zakwalifikują to zdarzenie jako usiłowanie włamania ? (temat do dyskusji - ale nie tutaj). Pracownik wykonał czynności zgodne z algorytmem: powiadomił dyspozytora, a ten niezwłocznie podjął działania. Jedzie załoga interwencyjna i Policja. Funkcjonariusze przeprowadzą oględziny i sporządzą niezbędną dokumentację. W tym przypadku za powstałe straty firma ochroniarska Państwu nie zapłaci, być może zapłaci ubezpieczalnia jak stwierdzi, że czynności ochronne były prawidłowo wykonywane. W tym przypadku, jeżeli są tylko straty w postaci uszkodzenia mienia to pieniądze z odszkodowania załatwią sprawę.

Przed podpisaniem umowy przedstawiciel firmy będzie zachwalał i namawiał na wszystkie sposoby, że wybór jego firmy jest doskonałym, najlepszym wyborem. Są najlepsi w tym co robią i będą chronić obiekt  jak nikt inny. Typowe socjotechniczne sztuczki i gadki mające skłonić Państwa do podpisania umowy. Trzeba pozyskać klienta. Klasyk powiedział „reklama dźwignią handlu”. Ok. W tym miejscu chciałbym jasno powiedzieć – to Państwa decyzja, z kim, za ile i na jakich warunkach podpiszecie umowę. Mojej firmie nic do tego.

Moim zadaniem zgodnie z poczynionymi z Państwem ustaleniami będzie powiedzenie firmie ochroniarskiej „ SPRAWDZAM ”. Działania w ramach audytu ( jawne i niejawne ) - nie są i nie będą ujawnione do publicznej wiadomości.  Zostaną one przekazane i omówione z Państwem na spotkaniu po podpisaniu stosownej klauzuli o zachowaniu poufności przekazanych informacji.

Reasumując:

                 Głównym celem audytu jest obiektywne sprawdzenie ile warta jest ochrona i jak wywiązuje się z swoich obowiązków.

Inną znaczącą kwestią jest niewiedza pracowników ochrony czy i kiedy audyt się powtórzy. To powoduje, że swoje obowiązki zazwyczaj wykonują staranniej niż do tej pory.  Jest takie powiedzenie lepiej zapobiegać niż leczyć".  

Decyzja o audycie należy do Państwa.

Jeżeli ktoś z Państwa, bądź z Państwa rodziny, towarzystwa, kręgu znajomych lub biznesu znalazł się w beznadziejnej sytuacji bez wyjścia, a sprawa dotyczy szeroko rozumianego zagrożenia bądź bezpieczeństwa i związana jest ze sferą życia osobistego, zawodowego, biznesowego  - zapraszam do kontaktu. Wszystkie trudne i nietypowe sprawy są dla Mnie wyzwaniem.

 

ZAWSZE JEST JAKIEŚ ROZWIĄZANIE !

Siedziba firmy:

Omega Group Włodzimierz Kulikowski

ul. Podmiejska Boczna 12a, 

66-400 Gorzów Wielkopolski,  woj. lubuskie 

NIP 5991302287 

tel. biuro  95 / 737 72 22

tel.  +48 883 600 650

USA tel. 00 1732 360 7600

email:  biuro@detektywkulikowski.pl

  • Facebook

© Omega Group Włodzimierz Kulikowski 2020. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Copyright (C) 2014-2020. Wykorzystanie zawartości stron wymaga wcześniejszej zgody właściciela witryny. Na podstawie przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych Omega Group Włodzimierz Kulikowski wyraźnie zastrzega, że dalsze rozpowszechnianie, publikowanie, modyfikowane, kopiowanie, zwielokrotnianie treści zamieszczonych na stronach internetowych www.detektywkulikowski.pl i www.omega-group.com.pl jest zabronione.