Współpracownicy i Konsultanci

 

Początki działalności rozpoczętej w 2014 roku były wyzwaniem logistycznym i osobowym. Jednak dość szybko, wraz z pojawiającymi się sukcesami w prowadzonej działalności, a co za tym idzie zadowoleniem Klientów koniecznością stało się rozszerzenie oferty usług. Wychodząc na przeciw spełnieniu oczekiwań moich Klientów niezbędnym było zwiększenie zespołu konsultantów i współpracowników. W chwili obecnej po 8 latach działalności powstał zespół składający się ze specjalistów, adwokatów, radców prawnych, notariuszy, komorników oraz ekspertów i biegłych sądowych z różnych dziedzin - zespół, któremu problemy i krzywda innego człowieka nie są obce. Członkowie zespołu z racji zajmowanych stanowisk czy wykonywanego zawodu posiadają wiedzę jak profesjonalnie i zgodnie z prawem pomóc w rozwiązywaniu wszelkich problemów. Ich wiedza i umiejętności dają rękojmię profesjonalnego wykonania powierzonego zadania. Wraz z zespołem podołam największym wyzwaniom, pochylę się nad sprawami trudnymi, pełnymi niewiadomych a zarazem wymagających nieszablonowego i kreatywnego, pozbawionego rutyny spojrzenia zgodnego z prawem i celem zmierzającym do ostatecznego rozwiązania.

Członkowie zespołu to ludzie o odpowiednich kwalifikacjach umiejętnościach, uczciwości i rzetelności. Dający rękojmię zachowania powierzonej tajemnicy. Wiedzą jak delikatną materią jest wrażliwa informacja i rozumieją znaczenie poufności przekazanych informacji. 

W skład zespołu wchodzą byli długoletni funkcjonariusze służb i funkcjonariusze Policji w stanie spoczynku.

To Ci, co nie rzadko z narażeniem życia i zdrowia wypełniali słowa roty ślubowania "... służyć wiernie Narodowi, chronić ustanowiony Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej porządek prawny, strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli, nawet z narażeniem życia...".

To oni pierwsi przyjeżdżają do Państwa z pomocą, gdy zachodzi taka potrzeba. To tzw. "pierwsza linia".

To aspiranci i oficerowie policji pracujący w wydziałach dochodzeniowych i kryminalnych. Ich dorobek zawodowy jest imponujący. To prawdziwi fachowcy, praktycy, najlepsi z najlepszych, starannie dobrani według posiadanych predyspozycji i cech charakteru.

To Ci, z którymi miałem zaszczyt i przyjemność razem pracować, oraz Ci, których poznałem i znam osobiście. Dzięki długoletniej służbie oraz osiągnięciom w byłej pracy zawodowej są profesjonalistami w wykonywaniu powierzonych zadań. To pasjonaci, którzy rozwiązywanie trudnych i skomplikowanych spraw mają we krwi.

To ludzie honoru i z zasadami, a także z wielką empatią do drugiego człowieka.