top of page

Zespół

 

Początki działalności rozpoczętej w 2014 roku były wyzwaniem logistycznym i osobowym. Z czasem, wychodząc na przeciw oczekiwaniom Klientów koniecznością stało się rozszerzenie oferty usług, oraz zwiększenie zespołu. W chwili obecnej powstał zespół, któremu problemy i krzywda innego człowieka nie są obce. Jego członkowie z racji zajmowanych stanowisk czy wykonywanych zawodów posiadają wiedzę jak profesjonalnie i zgodnie z prawem pomóc w rozwiązywaniu wszelkich problemów. Ich wiedza i umiejętności dają rękojmię profesjonalnego wykonania powierzonego zadania. Podołamy największym wyzwaniom, pochylimy się nad sprawami trudnymi pełnymi niewiadomych a zarazem wymagających nieszablonowego i kreatywnego, pozbawionego rutyny spojrzenia zgodnego z prawem i celem zmierzającym do ostatecznego rozwiązania. Zespół to ludzie o odpowiednich kwalifikacjach umiejętnościach, uczciwości i rzetelności. Dają rękojmię zachowania powierzonej tajemnicy. Wiedzą jak delikatną materią jest wrażliwa informacja i rozumieją znaczenie poufności przekazanych informacji. 

W skład zespołu wchodzą byli długoletni funkcjonariusze służb i funkcjonariusze Policji w stanie spoczynku.

To Ci, co nie rzadko z narażeniem życia i zdrowia wypełniali słowa roty ślubowania "... służyć wiernie Narodowi, chronić ustanowiony Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej porządek prawny, strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli, nawet z narażeniem życia...". To oni pierwsi przyjeżdżają do Państwa z pomocą, gdy zachodzi taka potrzeba. To tzw. "pierwsza linia". Aspiranci i oficerowie policji pracujący w wydziałach dochodzeniowych i kryminalnych. Ich dorobek zawodowy jest imponujący. To prawdziwi fachowcy, praktycy, najlepsi z najlepszych, starannie dobrani według posiadanych predyspozycji i cech charakteru. To Ci, z którymi miałem zaszczyt i przyjemność razem pracować, oraz Ci, których poznałem i znam osobiście. Dzięki długoletniej służbie oraz osiągnięciom w byłej pracy zawodowej są profesjonalistami w wykonywaniu powierzonych zadań. To pasjonaci, którzy rozwiązywanie trudnych i skomplikowanych spraw mają we krwi. To ludzie honoru i z zasadami, a także z wielką empatią do drugiego człowieka.

WSPÓŁPRACUJĘ Z NAJLEPSZYMI. 

bottom of page