top of page

" Czy ich chcemy, czy nie, czy widzimy w nich godnych szacunku stróżów naszego porządku społecznego i naszego prywatnego bezpieczeństwa, lub czy uważamy ich za zło konieczne, zagrażające ideałowi wolności człowieka - czas policji i jej detektywów nadchodzi zawsze w chwili, gdy przestępstwa przypominają nam o iluzji absolutnej wolności i o prainstynktach, które czają się pod powłoką naszej cywilizacji i co dnia przebijają tę powłokę w tysiącu miejsc."

                                                                                              - Raoul Dennerstedt (motto do "Godziny detektywów" J. Thorwalda)

Włodzimierz Kulikowski - prywatny detektyw ur. w 1971 r w Gorzowie Wielkopolskim. Po skończeniu szkoły średniej w 1991 roku wstąpiłem do Policji. Pracę rozpocząłem w Kompanii Patrolowo-Interwencyjnej KMP w Gorzowie. Pierwsze doświadczenie policyjne zdobywałem w służbie patrolowej, a następnie interwencyjnej jako funkcjonariusz ówczesnego pogotowia policyjnego 997. W prewencji pracowałem do roku 2000. W 1998 roku zająłem II miejsce w Turnieju Par Patrolowych Prewencji, w roku 1999 zająłem VIII miejsce w VI ogólnopolskich zawodach policjantów prewencji Turniej Par Patrolowych "Patrol Roku". Zwieńczeniem tego sukcesu było skierowanie, odbycie i ukończenie szkoły aspirantów policji i otrzymanie stopnia młodszego aspiranta. Następnym szczeblem kariery było rozpoczęcie służby w Sekcji Kryminalnej, a następnie w Wydziale Kryminalnym Komendy Miejskiej Policji w Gorzowie. W Policji odbyłem specjalistyczne szkolenia: - przeszkolenie w zakresie technik i taktyk interwencji, - w zakresie prowadzenia rozpoznania  minersko - pirotechnicznego, - w zakresie prowadzenia śledztwa po wybuchu, (szkolenia poligonowe przy użyciu ładunków wybuchowych), - w zakresie zwalczania przestępczości narkotykowej, - strzeleckie (obejmujące strzelanie szkolne, dynamiczne i sytuacyjne). Przez lata pracy w Sekcji jak i Wydziale Kryminalnym pracowałem nad sprawami o różnym ciężarze gatunkowym: od włamań do piwnic po zabójstwa. Zajmowałem się rozpoznaniem, ustalaniem, rozpracowywaniem, oraz zatrzymywaniem sprawców przestępstw kryminalnych. Pracowałem nad sprawami zabójstw, zgwałceń, rozbojów, kradzieży mienia znacznej wartości, handlu narkotykami. Od 2000 r jako pirotechnik zajmowałem się rozpoznaniem minersko-pirotechnicznym. Miałem okazję współpracować z funkcjonariuszami Biura Ochrony Rządu przy zabezpieczeniu wizyt rządowych na terenie miasta Gorzowa i województwa lubuskiego. Odpowiadałem za rozpoznanie pirotechniczne na powierzonych odcinkach lub obiektach. Pracowałem jako wywiadowca, w ostatnich latach służby zajmowałem się poszukiwaniem, identyfikacją osób zaginionych, poszukiwaniem osób ukrywających się przed organami ścigania i wymiarem sprawiedliwości. W 2008 roku w imieniu samorządu Gorzowa Wielkopolskiego z rąk Prezydenta miasta Gorzowa otrzymałem podziękowanie za szybkie ustalenie i zatrzymanie sprawców rozboju na przedstawicielu firmy "Philips" z Singapuru przybyłym do Gorzowa na zaproszenie włodarzy miasta. W 2012 roku otrzymałem od Ministra Spraw Wewnętrznych brązową odznakę "Zasłużony Policjant". Karierę rozpocząłem jako posterunkowy, przeszedłem wszystkie szczeble policyjnej drabiny stopni, odbyłem szereg specjalistycznych szkoleń zawodowych.

W roku 2013 po 22 latach w stopniu aspiranta sztabowego przeszedłem na emeryturę. W 2014 roku założyłem firmę pod nazwą Omega Group Włodzimierz Kulikowski.

Posiadam 22 letnie doświadczenie z pracy w Policji potwierdzone szkoleniami i sukcesami. Gwarantuję Państwu indywidualne, nie szablonowe, pozbawione rutyny podejście do każdej sprawy. Zawód prywatnego detektywa jest zawodem zaufania publicznego, zatem rzetelnie oraz z najwyższym profesjonalizmem angażuję się w każde nawet najbardziej nietypowe, skomplikowane zlecenie. Lojalność wobec Zleceniodawcy jest najważniejsza. Nie podejmuję działania na rzecz dwóch stron o przeciwnych interesach. Angażuję siły i środki potrzebne do realizacji celu zawsze adekwatnie do stopnia trudności i skomplikowania. Dobieram je starannie pod kątem ekonomiki działania. Szanuję czas i pieniądze Moich Klientów. Nie wykorzystuję ich niewiedzy w tak specyficznej dziedzinie jaką jest detektywistyka. Nie obiecuję cudów i samych sukcesów. Podchodzę indywidualnie do każdego zlecenia, na każdym etapie informuję zleceniodawcę o postępach.

Możecie Państwo liczyć na najwyższy poziom ochrony przekazanych danych osobowych, oraz poufność przekazanych informacji. Odbyłem i ukończyłem szkolenia z zakresu ochrony informacji niejawnych, a następnie w wyniku przeprowadzonego przez byłego pracodawcę poszerzonego postępowania sprawdzającego, otrzymałem poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzulach "poufne", "tajne" i "ściśle tajne". Praca z takimi dokumentami nauczyła mnie jak ważna jest informacja i jak ją należycie chronić.

Lata służby, predyspozycje oraz cechy charakteru pozwoliły na zdobycie szerokich kontaktów zawodowych, które utrzymuję do dnia dzisiejszego. Przez lata oprócz wykonywania czynności "papierkowych" pracowałem przede wszystkim w terenie na tzw. "pierwszej linii". Poznałem metody i formy popełniania przestępstw. Posiadłem rozpoznanie osobowe. Dzięki temu idealnie i w profesjonalny sposób połączyłem teorię z praktyką. To dało podwaliny do profesjonalnego wykonywania zawodu prywatnego detektywa. 

31 lat

Doświadczenia i praktyki.

Służby i usług na rzecz ludzi.

Dyplomy, świadectwa, certyfikaty

bottom of page