Oferta skierowana jest do osób, które z racji pochodzenia, statusu majątkowego i społecznego, pełnionych funkcji, wykonywanego zawodu lub innych powodów mogą być narażone  na niebezpieczeństwo naruszenia nietykalności osobistej, naruszenie prywatności, utratę dobrego imienia a także ryzyko porwania czy utraty zdrowia a nawet życia.

   Członkowie zespołu, którzy bezpośrednio biorą udział w realizacjach posiadają odpowiednią sprawność fizyczną i intelektualną, posiadają pozwolenia na broń palną, dokumenty potwierdzające posiadane uprawnienia i doświadczenie. Legitymują się listami referencyjnymi. Zapewnieniem ochrony nietykalności osobistej, zdrowia i życia naszych klientów zajmuje się sprawdzony zespół profesjonalistów posiadających wieloletnie doświadczenie zawodowe w zakresie ochrony osób. Stanowią go kwalifikowani pracownicy ochrony fizycznej legitymujący się ponad przeciętnym wysoce specjalistycznym wyszkoleniem krajowym i zagranicznym oraz (co równie ważne) wysoką kulturą osobistą, obyciem oraz taktem. Umiejętność przewidywania, bogate doświadczenie, zgranie w zespole oraz wieloletnia praktyka sprzyjają efektywnemu działaniu całego zespołu. Dotychczasowa praca zawodowa nauczyła Nas profesjonalnego, pozbawionego rutyny podejścia do każdego zleconego zadania. Gwarantujemy właściwe i elastyczne podejście do potrzeb Zleceniodawcy. Każdorazowo na podstawie potrzeb i życzeń Klienta oraz w oparciu o sporządzoną analizę zagrożeń sporządzany jest plan ochrony. Zakres, taktyka i środki potrzebne do zapewnienia bezpieczeństwa dobierane są indywidualnie. Kierujemy się przy tym efektywnością i ekonomiką działania. W zależności od okoliczność, bądź życzenia klienta skład zespołu może zostać powiększony o dodatkowe osoby o odpowiedniej specjalizacji np. lekarz, tłumacz, prawnik itp.

   Działania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa osobie chronionej mogą być realizowane przez jednego agenta ochrony (asysta ochronna) lub wielu agentów ochrony (zespół ochrony) przez 24h na dobę lub w czasie ograniczonym w formie stałej, czasowej lub doraźnej. Ponadto mogą być prowadzone w sposób jawny, skryty bądź zdublowany w systemie bezpośrednim (ochrona przy osobie chronionej) i dyskretnym / pośrednim (ochrona w pewnym oddaleniu od osoby chronionej).  

   Najważniejszym elementem naszej pracy jest dyskrecja i zaufanie. Wszyscy agenci ochrony oraz konsultanci złożyli pisemne oświadczenie o zachowaniu w tajemnicy wszelkich poufnych, wrażliwych danych, okoliczności i informacji, o których dowiedzieli się w związku z wykonywaniem powierzonych obowiązków .

 

                                  Misją usług w zakresie ochrony osób jest Bezpieczeństwo Chronionej Osoby.

 

dziecko” - usługa skierowana jest do rodziców, opiekunów prawnych. Oferujemy w niej zapewnienie bezpieczeństwa we wszystkich sytuacjach, w których Państwa dziecko może być zagrożone. Usługi te bardzo często podejmujemy  w przypadkach, gdy dziecko było / jest ofiarą przemocy, świadkiem w sprawach sądowych, spotkań z rodzicem  mającym ograniczone prawa rodzicielskie, szczególnie gdy opiekun prawny nie jest pewny powrotu dziecka ze spotkania do domu. Czynności prowadzimy w sposób jawny bądź dyskretny. Realizujemy również bezpieczne przewozy dziecka we wskazane przez Państwa miejsce.

 

senior”- usługa skierowana do osób, które z różnych względów ( np. pobytu za granicą, dłuższego wyjazdu ) nie mogą samodzielnie zadbać o szeroko rozumiane bezpieczeństwo starszych, samotnych członków rodziny. Oferujemy w niej stałą lub doraźną kontrolę bezpieczeństwa w miejscu zamieszkania, lub poza nim. Usługi te podejmujemy w przypadkach gdy osoba z racji wieku, stanu zdrowia, miejsca zamieszkania, sąsiedztwa bądź innych powodów może być zagrożona. 

 

pani” - usługa skierowana do Pań. Agenci ochrony zapewnią każdej Pani bezpieczeństwo na najwyższym poziomie z jednoczesnym zachowaniem dyskrecji wizualnej. Będą towarzyszyć podczas spotkań biznesowych i towarzyskich, zakupów, podróży, w drodze do / z sądu, prokuratury (status świadka, pokrzywdzonej), zapewniając najwyższy poziom bezpieczeństwa, przy jednoczesnym zachowaniu dyskrecji.

 

24h” - usługa skierowana do rodzin / osób samotnych . Agenci ochrony dyskretnie będą czuwać nad bezpiecznym snem, a podczas dnia nad bezpieczeństwem podczas wykonywania codziennych obowiązków. Będą przebywać we wskazanym miejscu, gotowi w chwili zagrożenia chronić zleceniodawcę.

W kwestii wyboru komu powierzycie swoje tajemnice i komu zlecicie wykonanie usługi

decyzja należy do Państwa

W kwestii wyboru komu powierzycie swoje tajemnice i komu zlecicie wykonanie usługi

decyzja należy do Państwa

W kwestii wyboru komu powierzycie swoje tajemnice i komu zlecicie wykonanie usługi

decyzja należy do Państwa

driver” - usługa skierowana do osób, które chcą w dzień lub w nocy, pewnie i szybko, sprawnie a co najważniejsze bezpiecznie dotrzeć na spotkanie biznesowe, konferencję handlową, dworzec lub lotnisko. Przewóz wykona dyskretny kierowca któremu możesz zaufać. Jeżeli czujesz się osobą zagrożoną, towarzyszyć Ci będzie agent ochrony osobistej. Każdą osobę dowieziemy w dowolne miejsce na terenie Polski oraz UE. Realizujemy każde nietypowe zlecenia dotyczące przewozu osób. Kierowcy wykonujący w/w usługi posiadają specjalistyczne przeszkolenie i  doświadczenie w zakresie ofensywnej i defensywnej  jazdy samochodem.

W kwestii wyboru komu powierzycie swoje tajemnice i komu zlecicie wykonanie usługi

decyzja należy do Państwa

Upadłość konsumencka – postępowanie  sądowe prowadzone  przez sąd upadłościowy w składzie trzech sędziów zawodowych. Sądem upadłościowym jest sąd rejonowy - sąd gospodarczy. Przeznaczone jest dla osób, które nie mają środków na spłatę kredytów i pożyczek. Nie istotnym jest wielkość zobowiązania, ani czas  zwlekania z ich uregulowaniem. Celem upadłości jest oddłużenie konsumenta poprzez umorzenie w całości bądź w części jego zobowiązań płatniczych. Nowelizacją przepisów wchodząca w życie 24 marca 2020 roku upadłość będzie można ogłosić nie zależnie od tego w jakim stopniu dłużnik spowodował niewypłacalność. Sąd na wstępnym etapie nie będzie badał przyczyn niewypłacalności dłużnika. Wystarczy samo stwierdzenie ze dłużnik jest niewypłacalny.

Informujemy, iż w związku z rozszerzeniem oferty usług i celem zapewnienia jak najlepszych standardów obsługi spraw naszych Klientów już nie długo do naszego zespołu dołączą kolejni prawnicy.

Siedziba firmy:

Omega Group Włodzimierz Kulikowski

ul. Podmiejska Boczna 12a, 

66-400 Gorzów Wielkopolski,  woj. lubuskie 

NIP 5991302287 

tel. biuro  95 / 737 72 22

tel.  +48 883 600 650

USA tel. 00 1732 360 7600

email:  biuro@detektywkulikowski.pl

  • Facebook

© Omega Group Włodzimierz Kulikowski 2020. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Copyright (C) 2014-2020. Wykorzystanie zawartości stron wymaga wcześniejszej zgody właściciela witryny. Na podstawie przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych Omega Group Włodzimierz Kulikowski wyraźnie zastrzega, że dalsze rozpowszechnianie, publikowanie, modyfikowane, kopiowanie, zwielokrotnianie treści zamieszczonych na stronach internetowych www.detektywkulikowski.pl i www.omega-group.com.pl jest zabronione.