top of page

Polityka prywatności dotycząca zasad korzystania z witryny www.detektywkulikowski.pl

 

Zaktualizowano w maju 2021.

Właścicielem witryny jest Omega Group Włodzimierz Kulikowski ul. Podmiejska Boczna 12a, 66-400 Gorzów Wielkopolski, woj. lubuskie, NIP 5991302287  

 


Po co jest witryna detektywkulikowski.pl oraz Blog ?

Strony witryny dostarczają ogólnej wiedzy na temat działalności i zakresu usług firmy Omega Group Włodzimierz Kulikowski. Wszystkie materiały i wiadomości zamieszczane w witrynie oraz na Blogu mają charakter tylko i wyłącznie informacyjny. Absolutnie nie stanowią one porady prawnej, ani żadnej oferty. Właściciel witryny dokłada wszelkich starań w celu zachowania aktualności, rzetelności oraz przydatności zamieszczanych treści. Wszelkie treści zamieszczane na stronach detektywkulikowski.pl oraz na Blogu są chronione prawem autorskim. Wykorzystywanie ich bez zgody autora jest zabronione.

 


Cel Polityki Prywatności Omega Group Włodzimierz Kulikowski

W Polityce prywatności wyjaśnię w jaki sposób obchodzę się z Twoimi danymi osobowymi. Przedstawię w jaki sposób pozyskuję oraz przetwarzam dane użytkownika korzystającego z mojej witryny.

 


Inspektor ochrony danych osobowych

Jeżeli masz jakieś pytania lub uwagi skontaktuj się ze mną osobiście w siedzibie firmy, bądź wysyłając email: iodo@detektywkulikowski.pl

 


W jaki sposób pozyskuję i przetwarzam Twoje dane osobowe

Podstrona kontakt zawiera specjalny formularz, za pośrednictwem którego możesz zwrócić się o kontakt telefoniczny z mojej strony. W tym celu podajesz numer telefonu do kontaktu zwrotnego.

 

Kategorie przetwarzanych danych osobowych oraz cele i podstawy ich przetwarzania

Poniżej przeczytasz jakie kategorie danych osobowych, na jakich podstawach i do jakich celów przetwarzam.

Cel - gdy składasz prośbę o kontakt – przesłany przez ciebie numer telefonu umożliwia mi przetwarzanie Twojej prośby o kontakt i wykonanie kontaktu zwrotnego.

Kategoria danych - numer telefonu i informacja o Twojej prośbie o kontakt,

Podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. b RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

Podanie numeru telefonu jest dobrowolne, jednak niepodanie go skutkować będzie brakiem kontaktu z mojej strony.

Podczas przeglądania mojej witryny rejestrowane i uzyskiwane są także inne informacje.

Informacje w dziennikach serwerów - serwery automatycznie zapisują takie dane jak żądanie strony wysyłane przez użytkownika, datę i godzinę żądania, dane urządzenia (np. model sprzętu), typ przeglądarki, język przeglądarki, typ systemu operacyjnego, adres IP oraz tzw. pliki cookies.

Adres IP - każdy komputer podłączony do internetu ma przypisany niepowtarzalny numer, czyli adres IP. Na jego podstawie można np. zidentyfikować kraj, z którego dany użytkownik łączy się z siecią.

Pliki cookies (tzw. ciasteczka) - niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez odwiedzany serwis internetowy do urządzenia internauty (komputer, smartfon itp.). Więcej informacji patrz „informacje o cookies” 

Korzystam z usługi Google Analytics (systemu analityki internetowej) w celu zbierania i analizowania informacji o korzystaniu z mojej witryny. Informacje w związku z usługą Google Analytics są przechowywane przez okres 26 miesięcy. W celu korzystania z tej usługi zbierane informacje przekazywane są firmie Google, dysponującej certyfikatem Programu Tarcza Prywatności UE-USA, który to program objęty jest decyzją Komisji Europejskiej w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA. Aby wyłączyć działanie Google Analytics należy skorzystać z adresu http://tools.google.com/dlpage/gaoptout i dostępnego tam dodatku. Więcej informacji na temat Google Analytics można znaleźć pod adresem https://www.google.com/analytics/.

Zbierane dane wykorzystywane są do zapewnienia określonych usług moim użytkownikom oraz do celów administracyjnych i statystycznych, a także do ochrony witryny.

 

Automatyczne podejmowanie decyzji, w tym profilowanie

Nie przetwarzam Twoich danych osobowych automatycznie i nie profiluję danych osobowych w żadnym celu.

 


Jak długo przechowuję Twoje dane osobowe

Moja firma podjęła środki by przetwarzanie danych trwało jak najkrócej. Przetwarzam Twoje dane tak długo, jak to konieczne w celu w którym je pozyskałem a w przypadku gdy podstawę przetwarzania stanowi udzielona przez Ciebie zgoda – nie dłużej, niż do czasu jej wycofania. Gdy tylko Twoje dane osobowe przestaną być niezbędne, zostają usunięte lub zanonimizowane w takim zakresie w jakim jest to możliwe.

 

Odbiorcy danych (w niezbędnym zakresie)

Odbiorcami danych przetwarzanych przez Omega Group Włodzimierz Kulikowski są pracownicy i współpracownicy, organy publiczne, podmioty świadczące usługi informatyczne i marketingowe.

 


Twoje prawa

Osoby, których dane są przetwarzane przez Omega Group Włodzimierz Kulikowski mają z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych przepisami prawa,(w tym RODO) prawo do dostępu do danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych (w przypadku, gdyby były one przetwarzane w sposób zautomatyzowany), prawo do sprzeciwu. W przypadku przetwarzania opartego na zgodzie osoby, której dane dotyczą, ma ona w każdym momencie prawo do wycofania tej zgody, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 

Prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego

Użytkownikowi który uważa że naruszyłem jego prawa przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dane kontaktowe do UODO

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa.

 


W jaki sposób chronię Twoje dane osobowe

Kwestie bezpieczeństwa danych traktuję niezwykle poważnie. Dlatego dokładam starań, aby chronić moją witrynę przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich oraz kontroluję metodę gromadzenia, przechowywania i przetwarzania informacji. Zależy mi na bezpieczeństwie pozyskiwanych danych osobowych -  w tym celu wdrożyłem Politykę bezpieczeństwa. Wdrożyłem środki techniczne i przestrzegam zasad, które mają na celu chronić informacje dotyczące Twojej osoby przed

nieuprawnionym dostępem, niewłaściwym wykorzystywaniem lub ujawnieniem, nieuprawnioną zmianą lub nieuzasadnionym zniszczeniem lub ich utratą.

 

 

Linki do innych stron

Realizując podstawową ideę Internetu w witrynie detektywkulikowski.pl umieszczam linki do innych stron www. Nie odpowiadam jednak za politykę prywatności na tych witrynach. Zachęcam przy przejściu i korzystaniu z innego innego serwisu - do zapoznania się z obowiązującymi tam zasadami.

 


Korzystanie z wtyczek mediów społecznościowych

Jeżeli korzystasz z zakładki społecznościowej (np. Facebook, Twitter lub LinkedIn) to będziesz wysyłać możliwe do zidentyfikowania informacje. Jakiekolwiek Twoje komentarze lub aktywność jako używającego zakładek mediów społecznościowych nie podlega kontroli ani zatwierdzeniu przez Omega Group Włodzimierz Kulikowski, w związku z czym nie ponoszę za nie odpowiedzialności. Użytkownicy udostępniający treści Omega Group za pośrednictwem zakładek mediów społecznościowych nie są upoważnione do wypowiadania się w moim imieniu ani do reprezentowania mojej firmy. Prezentowane poglądy i opinie są tylko i wyłącznie ich własnymi. Polityka Prywatności nie znajduje zastosowania do żadnej z obcych stron do której udostępniono link. Otwierając je powinieneś zachować ostrożność i zapoznać się z politykami prywatności tych strony.

 


O ciasteczkach „cookies”

Przeczytaj informacja o cookies”.

 


Zmiany Polityki Prywatności

Zastrzegam sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności przez opublikowanie nowej polityki prywatności na tej stronie.

bottom of page