usługi z zakresu ochrony osób i mienia

 • profesjonalna, kompleksowa  ochrona osób w tym osób szczególnie zagrożonych, realizowana w systemie ochrony bezpośredniej stałej, czasowej lub doraźnej dostosowana indywidualnie do potrzeb i możliwości klienta,

 

 • kompleksowa ochrona VIP, w systemie ochrony bezpośredniej (także w wariancie niejawnym),

 

 • ochrona znanych artystów i celebrytów (w tym również kompleksowa organizacja bezpieczeństwa osób i sprzętu w trasie koncertowej podczas przejazdów, prób, koncertów, występów, wywiadów, noclegów),

 

 • kompleksowa ochrona spotkań biznesowych, konferencji, zjazdów (w tym zabezpieczenie przed nieuprawnionym ujawnieniem informacji / tajemnicy, kontrolowane niszczenie dokumentów), 

 

 • rozpoznanie  minersko - pirotechniczne ( pojazdów, pomieszczeń, obiektów, terenu) pod kątem ujawnienia ładunków wybuchowych i niebezpiecznych,

 

 • szkolenie i symulacje zachowań oraz opracowanie procedur w przypadku otrzymania informacji o podłożeniu, znalezieniu ładunku wybuchowego, niebezpiecznego, sytuacji zakładniczej, porwania, itp.,

 

 • sprawdzenia / kontrole pojazdów i pomieszczeń pod kątem wykrycia urządzeń rejestrujących obraz, podsłuchowych i skrytej obserwacji,

 

 • kontrola prawidłowości, efektywności i szczelności istniejących systemów zabezpieczeń, poprawnego działania służb ochrony i prawidłowego realizowania przez te służby procedur bezpieczeństwa,

 

 • konsultacje w zakresie szeroko rozumianego bezpieczeństwa,

 

 • audyt i analiza wszelkiego rodzaju zagrożeń ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń terrorystycznych,

 

 • szkolenia z zakresu bezpieczeństwa, obejmujące cały zakres zagadnienia - od bezpieczeństwa osobistego po szczebel bezpieczeństwa korporacyjnegoi regionalnego,

 

 • prowadzenie nadzoru nad prowadzoną inwestycją i montowaniem wszelkiego rodzaju zabezpieczeń oraz systemów alarmowych w zakresie ich prawidłowego montażui zgodności z obowiązującymi normami oraz przepisami,

 

 • realizowanie zadań związanych z planowaniem, opracowywaniem, nadzorem nad planami ochrony w tym obiektów podlegających obowiązkowej i szczególnej ochronie oraz prowadzenie szkoleniem w tym zakresie,

 

 • sporządzanie wszelkiego rodzaju planów (ochrony, alarmowych, ewakuacji, mobilizacyjno-obronnych), 

 

 • analiza planów pod kątem ich aktualności,

 

 • realizacja zagadnień związanych z zarządzaniem kryzysowym, opracowywaniei wprowadzanie stosownych procedur dotyczących wszelkiego rodzaju zagrożeńw tym przeciwdziałaniu zagrożeniom terrorystycznym itp., prowadzenie szkoleńw tym zakresie,

 

 • konwoje wartości pieniężnych oraz innych wartościowych przedmiotów,

 

 • konwoje wysokiego ryzyka,

 

 • transport / konwój przesyłek specjalnych,

 

 • transport VIP.

 Ups...

Szanowni Państwo, w chwili obecnej trwają jeszcze prace konserwacyjne na serwerze. Prowadzona jest również aktualizacja treści stron.  Za niedogodności - przepraszam.

Włodzimierz Kulikowski

STOP !

STOP !

Siedziba firmy:

Omega Group Włodzimierz Kulikowski

ul. Podmiejska Boczna 12a, 

66-400 Gorzów Wielkopolski,  woj. lubuskie 

NIP 5991302287 

tel. biuro  95 / 737 72 22

tel.  +48 883 600 650

USA tel. 00 1732 360 7600

email:  biuro@detektywkulikowski.pl

 • Facebook

© Omega Group Włodzimierz Kulikowski 2020. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Copyright (C) 2014-2020. Wykorzystanie zawartości stron wymaga wcześniejszej zgody właściciela witryny. Na podstawie przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych Omega Group Włodzimierz Kulikowski wyraźnie zastrzega, że dalsze rozpowszechnianie, publikowanie, modyfikowane, kopiowanie, zwielokrotnianie treści zamieszczonych na stronach internetowych www.detektywkulikowski.pl i www.omega-group.com.pl jest zabronione.