lichwie !

lichwie !

lichwie !

Z uwagi na coraz częstsze pytania i prośby osób zadłużonych w parabankach, firmach i instytucjach pożyczkowych, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom w zakresie profesjonalnej pomocy i ochrony przed bezprawiem pseudowindykatorów właściciel firmy Omega Group Włodzimierz Kulikowski wraz z zespołem współpracowników i partnerów podjął decyzję o reprezentacji i obronie praw osób doświadczających niedozwolonych i bezprawnych metod pseudowindykacyjnych.

lichwie !

bezprawnym  metodom pseudowindykacyjnym !

   Drogi Kliencie, skoro czytasz treści tej stron znaczy, że otrzymałeś nakaz zapłaty na kwotę pięciokrotnie większą niż otrzymana pożyczka, otrzymałeś sms-a, telefon z call center windykacyjnego parabanku lub instytucji pożyczkowej. Możliwe również iż, otrzymałeś pismo, miałeś wizytę, osobisty kontakt i nieprzyjemną rozmowę z PSEUDOWINDYKATOREM. Nawet wtedy gdy Komornik umorzył przeciwko Tobie postępowanie egzekucyjne.

Od 2014 roku po odejściu z Policji, prowadzę z sukcesem działalność gospodarczą pod nazwa Omega Group Włodzimierz Kulikowski. Zajmuję się również windykacją. Podczas prowadzenia działań związanych z dochodzeniem należności stosuję innowacyjne, dozwolone przez przepisy prawa metody. Nad ich przestrzeganiem i zgodnością z aktualnie obowiązującym stanem prawnym, nadzór merytoryczny sprawuje zespół prawników.

 

Wraz z całym zespołem codziennie staramy się, aby działania windykacyjne kojarzone były z profesjonalizmem i przeprowadzone były z poszanowaniem dobrych obyczajów oraz słusznych interesów Wierzyciela i Dłużnika. Dbamy o utrzymywanie najwyższych standardów w zakresie prowadzonych czynności. Prowadzone tą metodą działania w znacznej części przypadków kończą się sukcesem i efektem zgodnym z oczekiwaniem Klienta.

Przez ostatnie 6 lat przeprowadziłem setki działań windykacyjnych w obszarze windykacji bezpośredniej inaczej zwaną terenową świadcząc usług windykacyjne na rzecz jednej z firm pożyczkowych. Dziennie odbywałem i odbywam kilka spotkań i rozmów z osobami zadłużonymi. Dokonywałem ustaleń i przeprowadzałem działania, które kończyły się dotarciem do dłużnika i bezpośrednią z nim rozmową. Przez ostatnie 6 lat odbyłem około tysiąca spotkań. Osobami zadłużonymi okazywały się osoby starsze, samotne, emeryci i renciści, osoby niepełnosprawne, bezrobotne, pracujące zawodowo (pielęgniarka, lekarz, nauczyciel, policjant, urzędnik, pracownik produkcji ). Przedstawiciele wszystkich zawodów. Większość tych osób posiadała obawę przed możliwością narażenia na szwank swojej opinii (na skutek podania informacji, że są dłużnikami). Osoby te z różnych przyczyn (nie rzadko losowych - nie zależnych od nich samych) tymczasowo utraciły płynność finansową. Odbywałem i odbywam spotkania z przedsiębiorcami, którzy stracili płynność finansową z powodu braku otrzymanych w terminie płatności od swoich kontrahentów, lub w wyniku czynów przestępczych popełnionych na ich szkodę np. wyłudzenia towaru. Zdarza się, że „moi” Dłużnicy a także członkowie ich rodzin i ich znajomi, są dłużnikami innych różnych firm i instytucji pożyczkowych oraz parabanków. Z rozmów z nimi i krążących opinii posiadam wiedzę, że sposób prowadzenia czynności przez Omega Group Włodzimierz Kulikowski nie zabierał i nie zabiera im poczucia godności i szacunku. Pozwala na wynegocjowanych warunkach spłacać im istniejące zadłużenie. Relacje są w pełni profesjonalne zgodne z zasadą „suaviter in modo, fortiter in re” (delikatnie co do formy, mocno co do treści). Dłużnik nie jest ani wrogiem, ani przyjacielem. Jest i będzie partnerem. Ma regulować zobowiązania zgodnie z przyjętym i zaakceptowanym harmonogramem. I co warte podkreślenia – spełnia obowiązek płatności. Płaci.

Każdego dnia setki tysięcy osób zadłużonych mają kontakt osobisty z pseudowindykatorami terenowymi, bądź doświadczają prowadzonych przez nich działań. Pseudowindykatorzy nachodzą, straszą ciągłymi niesprecyzowanymi w czasie wizytami innych pseudowindykatorów terenowych, komorników, straszą zabieraniem majątku, nękają. Zostawiają kartki z informacją o długu w drzwiach mieszkania lub u sąsiadów. Wysyłają setki SMS-ów, wykonują dziesiątki telefonów o różnych porach dnia i nocy. Rozmawiają w miejscu zamieszkania i pracy z obcymi osobami na temat sytuacji finansowej Dłużnika. Domagają się zapłaty nawet w wysokości 5 krotności otrzymanej pożyczki. Większość Dłużników po takim kontakcie jest w ogromnym stresie i szoku, obdarta z resztek godności. Pada ofiarą sztuczek psychologicznych, socjotechnicznych, jest ofiarą stłamszenia i bezprawności działań pseudowindykatora. Dłużnik nie potrafi się skutecznie obronić i przeciwstawić. Nie rzadko po takim „starciu” musi korzystać z pomocy psychiatry, psychologa lub rozpocząć leczenie farmakologiczne, czasem zmienić miejsce przebywania.

Do chwili obecnej windykacja nie została uregulowana w Polsce. Nie ma zawodu Windykator. Teoretycznie każdy może nim zostać. Są firmy, które zatrudniają lub zlecają wykonywanie czynności windykacyjnych przypadkowym osobom. Osoby takie z wynagrodzeniem na najniższej stawce lub wynagrodzeniu prowizyjnym zrobią wszystko, aby odzyskać w jak najkrótszym czasie jak największą kwotę (od zwindykowanej kwoty jest naliczana prowizja dla pseudowinykatora). Brak znajomości obowiązujących zasad rodzi niepewność. Oddaje pole do szerokich domysłów ze strony osób poddanych windykacji, a pseudowindykatorom oddaje pole do nadużyć. W obecnej sytuacji prawnej przedsiębiorca podejmujący czynności windykacyjne winien działać z poszanowaniem dobrych obyczajów.

Jako byli funkcjonariusze służb i policji (w stanie spoczynku) wspomagani przez zespół prawników jednomyślnie podjęliśmy decyzje, iż będziemy zwalczać:

stosowanie praktyk naruszających dobre obyczaje, których istotą jest wszakże szeroko rozumiany szacunek dla drugiego człowieka,

metody zastraszania osób, wywoływania w nich uczucia lęku oraz wywierania na nich presji psychicznej ukierunkowanej na spłatę zadłużenia,

podejmowanie lub kontynuowanie czynności windykacyjnych wobec osób, które nigdy nie były dłużnikami, lub przestały nimi być,

metody działania które mają charakter emocjonalny a nie intelektualny,

metody polegające na zamieszczaniu w korespondencji kierowanej do dłużników haseł, treści, znaków graficznych oraz kolorystyki mających na celu zastraszenie dłużnika i wywołanie u niego uczucia lęku i presji psychicznej, poczucia zagrożenia, poniżenia, szantażu czy wprowadzania w błąd. W szczególności podawanie nieprawdziwych informacji dotyczących: charakteru, wielkości i statusu prawnego długu, konsekwencjach niezapłacenia, zawyżonych kosztów procesu oraz kosztach egzekucyjnych,

wszystkie inne zachowania mające znamiona czynów zabronionych popełnionych w stosunku do osoby zadłużonej.

Są firmy świadczące usługi windykacyjne, którym zależy na reputacji i opinii. Są w pełni profesjonalne. Stosują kodeksy etyczne postępowania biznesowego. Dbają o wizerunek i dobre imię zarówno swoje jak i innych uczestników postępowania windykacyjnego. Windykatorzy dobierani są wg zaostrzonych kryteriów. Cechują się kulturą, dużą odpornością na stres, posiadają stosowne umiejętności interpersonalne, posiadają merytoryczną wiedzą. Taką firmą jest Omega Group Włodzimierz Kulikowski. Jej windykatorzy starannie dobrani wg kryteriów i predyspozycji codziennie z sukcesem prowadzą czynności związane z dochodzeniem należności.

Dlaczego my ?   Dlaczego warto nam zaufać ?

 

podjęliśmy decyzje o zwalczaniu nieuczciwej pseudowindykacji,

nie tolerujemy nieuczciwych praktyk naruszających zbiorowe interesy pożyczkobiorców,

mamy "kręgosłup moralny" i dużą empatię,

nie lubimy cwaniaków zwanych pseudowindykatorami i jako Państwa pełnomocnicy z chęcią z nimi porozmawiamy,

jesteśmy praktykami (cały czas windykujemy z sukcesami stosując innowacyjne i zgodne z prawem metody),

mamy czas, ochotę i zaszczyt reprezentować naszych Klientów, lubimy wygrywać sprawy w Sądzie,

cieszy nas, gdy nasz Klient wyrokiem Sądu nie musi oddać lichwy, a uzyska rozsądny i możliwy do realizacji plan spłaty racjonalnej kwoty.

Osoba zadłużona to „też” człowiek, który ma godność.

Dług to nie brak godności.

My ją przywracamy.

Bądź czujny !

 

W internecie możecie Państwo znaleźć ogłoszenia różnych firmy które oferują pomoc w walce z firmami pożyczkowymi. Pomoc uzależniają od natychmiastowej wpłaty tzw. opłaty przygotowawczej. Jedna z naszych Klientek z Sulęcina woj. lubuskie miała około rok temu problemy z firmą pożyczkową i jej pseudowindykatorami. Nachodzili, wyzywali, straszyli sądem, żądali kwoty 5 razy większej. Wrocławska firma sp z o.o podjęcie reprezentacji i wykonanie czynności uzależniła od wpłaty tzw. opłaty przygotowawczej w wysokości 3000 złotych. Klientka dokonała wpłaty. Przez miesiąc firma nie zrobiła  NIC ! Dosłownie NIC ! Terminy uciekły, telefon zamilkł. Klienta nie otrzymała żadnej pomocy prawnej, STRACIŁA 3000 złotych ! Spółka z o.o  już nie działa. Okazało się że oszukanych osób jest więcej.

Weź ze sobą / przygotuj koniecznie umowę pożyczki ! 

Prawnik przeanalizuje jej treść. Być może są tam niekorzystne dla Ciebie zapisy, które pozwalają Wierzycielowi domagać się znacznie zawyżonej kwoty zobowiązania. Po analizie dokumentów i analizie istniejącej sytuacji prawnej rozważymy podjęcie skutecznych działań, w celu przywrócenia terminu do złożenia sprzeciwu, złożenia sprzeciwu od nakazu zapłaty, złożymy wniosek o umorzenia należności, w przypadku sprawy skierowanej do Sądu podejmiemy czynności celem oddalenia nieuzasadnionego powództwa w części lub całości. Stosownie do Twojej sytuacji finansowej rozważymy wspólnie zasadność złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Zaproponujemy przeprowadzenie postępowania sądowego.

Bardzo ważne !

Poniżej przykładowe wyroki sądowe. Ku pokrzepieniu serc. Z firmami pożyczkowymi można wygrać.

 

Zapraszam do lektury, potem - do kontaktu z Nami. Wyroki po anonimizacji danych w celu pozbawienia możliwości przypisania danego wyroku konkretnej osobie. Pełne treści wyroków posiadamy. Szczegółowo omówimy na spotkaniu.

Po uzgodnieniu terminu zapraszamy do siedziby firmy gdzie w spokoju i poczuciu bezpieczeństwa porozmawiamy o kontaktach z pseudowindykacją. Doradzimy jak postępować i jak rozmawiać. Pouczymy o przysługujących prawach. Uzgodnimy sposób i zakres reprezentacji w kontaktach z pseudowindykatorem, Wierzycielem i Komornikiem. W uzasadnionych przypadkach możliwość dojazdu i spotkania  w miejscu wskazanym przez u Klienta.

Siedziba firmy:

Omega Group Włodzimierz Kulikowski

ul. Podmiejska Boczna 12a, 

66-400 Gorzów Wielkopolski,  woj. lubuskie 

NIP 5991302287 

tel. biuro  95 / 737 72 22

tel.  +48 883 600 650

USA tel. 00 1732 360 7600

email:  biuro@detektywkulikowski.pl

  • Facebook

© Omega Group Włodzimierz Kulikowski 2020. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Copyright (C) 2014-2020. Wykorzystanie zawartości stron wymaga wcześniejszej zgody właściciela witryny. Na podstawie przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych Omega Group Włodzimierz Kulikowski wyraźnie zastrzega, że dalsze rozpowszechnianie, publikowanie, modyfikowane, kopiowanie, zwielokrotnianie treści zamieszczonych na stronach internetowych www.detektywkulikowski.pl i www.omega-group.com.pl jest zabronione.