Najważniejszym elementem mojej pracy jest dyskrecja i zaufanie.

Wielu z Państwa mi zaufało i za to zaufanie - Dziękuję. 

Listów referencyjnych nie będzie.

Ze zrozumiałych przyczyn -:)

" wyzwania nie są mi obce, są moją pasją - praktyka sprzymierzeńcem "

Szanowni Państwo, świadczone przeze mnie usługi  polegają na uzyskiwaniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji o osobach, przedmiotach i zdarzeniach. Realizowane są na podstawie zawartej umowy, w formach i w zakresach niezastrzeżonych dla organów i instytucji państwowych na mocy odrębnych przepisów.

Realizuję czynności w sprawach:

1.  wynikających ze stosunków prawnych dotyczących osób fizycznych;

2.  wynikających ze stosunków gospodarczych dotyczących:

- wykonania zobowiązań majątkowych, zdolności płatniczych lub wiarygodności w tych stosunkach,

- bezprawnego wykorzystywania nazw handlowych lub znaków towarowych, nieuczciwej konkurencji,

- ujawnienia wiadomości stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa lub tajemnicę handlową;

3.  sprawdzanie wiarygodności informacji dotyczących szkód zgłaszanych zakładom ubezpieczeniowym;

4.  poszukiwanie osób zaginionych lub ukrywających się;

5.  poszukiwanie mienia;

6.  zbieranie informacji w sprawach, w których toczy się postępowanie karne, postępowanie w sprawach o przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe albo inne, jeżeli w toku postępowania można zastosować przepisy prawa karnego.

Jeżeli ktoś z Państwa, bądź z Państwa rodziny, towarzystwa, kręgu znajomych lub biznesu znalazł się w beznadziejnej sytuacji bez wyjścia, a sprawa dotyczy szeroko rozumianego zagrożenia bądź bezpieczeństwa i związana jest ze sferą życia osobistego, zawodowego, biznesowego  - zapraszam do kontaktu. Wszystkie trudne i nietypowe sprawy są dla Mnie wyzwaniem. 

ZAWSZE JEST JAKIEŚ ROZWIĄZANIE !

 Zanim zadzwonisz :

  • upewnij się że miejsce, z którego dzwonisz jest bezpieczne,
  • zadbaj o dyskrecję rozmowy,
  • jeżeli masz podejrzenia co do poufności rozmów zarówno z telefonu komórkowego jak i stacjonarnego - nie dzwoń z nich.

Po zakończeniu realizacji umowy o świadczenie usług detektywistycznych zgodnie z art. 23b. 1. ustawy z dnia 06 lipca 2001 o " usługach detektywistycznych " sporządzam końcowe pisemne sprawozdanie z wykonanych czynności i wraz z materiałami dokumentującymi opis stanu faktycznego przekazuję Zleceniodawcy.

 Omega Group Włodzimierz Kulikowski

ul. Podmiejska Boczna 12a,  66-400 Gorzów Wielkopolski,  woj. lubuskie  NIP 5991302287 

tel. +48 883 600 650

biuro 95 / 737 72 22

© Omega Group Włodzimierz Kulikowski 2019 Wszelkie prawa zastrzeżone.

Copyright (C) 2014-2019 Wykorzystanie zawartości stron wymaga wcześniejszej zgody właściciela witryny. Na podstawie przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych Omega Group Włodzimierz Kulikowski wyraźnie zastrzega, że dalsze rozpowszechnianie, publikowanie, modyfikowane, kopiowanie, zwielokrotnianie treści zamieszczonych na stronach internetowych www.detektywkulikowski.pl i www.omega-group.com.pl jest zabronione.