Najważniejszym elementem mojej pracy jest dyskrecja i zaufanie.

Wielu z Państwa mi zaufało i za to zaufanie - Dziękuję. 

Listów referencyjnych nie będzie.

Ze zrozumiałych przyczyn -:)

Świadczone przeze mnie usługi  polegają na uzyskiwaniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji o osobach, przedmiotach i zdarzeniach. Realizowane są na podstawie zawartej umowy, w formach i w zakresach niezastrzeżonych dla organów i instytucji państwowych na mocy odrębnych przepisów.

Realizuję czynności w sprawach:

wynikających ze stosunków prawnych dotyczących osób fizycznych;

wynikających ze stosunków gospodarczych dotyczących:

-   wykonania zobowiązań majątkowych, zdolności płatniczych   lub wiarygodności w tych stosunkach,

bezprawnego wykorzystywania nazw handlowych lub znaków towarowych, nieuczciwej konkurencji,

-   ujawnienia wiadomości stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa lub tajemnicę handlową;

sprawdzanie wiarygodności informacji dotyczących szkód zgłaszanych zakładom ubezpieczeniowym;

poszukiwanie osób zaginionych lub ukrywających się;

poszukiwanie mienia;

zbieranie informacji w sprawach, w których toczy się postępowanie karne, postępowanie w sprawach o przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe albo inne, jeżeli w toku postępowania można zastosować przepisy prawa karnego.

Po zakończeniu realizacji umowy o świadczenie usług detektywistycznych zgodnie z art. 23b. 1. ustawy z dnia 06 lipca 2001 o " usługach detektywistycznych " sporządzam końcowe pisemne sprawozdanie z wykonanych czynności i wraz z materiałami dokumentującymi opis stanu faktycznego przekazuję Zleceniodawcy.

 Wiedza jest kluczowym składnikiem sukcesu, jej brak często decyduje o upadku lub porażce.

 Zdobyta wiedza pozwoli Państwu na podjęcie strategicznych decyzji. 

Siedziba firmy:

Omega Group Włodzimierz Kulikowski

ul. Podmiejska Boczna 12a, 

66-400 Gorzów Wielkopolski,  woj. lubuskie 

NIP 5991302287 

tel. biuro  95 / 737 72 22

tel.  +48 883 600 650

USA tel. 00 1732 360 7600

email:  biuro@detektywkulikowski.pl

  • Facebook

© Omega Group Włodzimierz Kulikowski 2020. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Copyright (C) 2014-2020. Wykorzystanie zawartości stron wymaga wcześniejszej zgody właściciela witryny. Na podstawie przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych Omega Group Włodzimierz Kulikowski wyraźnie zastrzega, że dalsze rozpowszechnianie, publikowanie, modyfikowane, kopiowanie, zwielokrotnianie treści zamieszczonych na stronach internetowych www.detektywkulikowski.pl i www.omega-group.com.pl jest zabronione.