top of page

Windykacja i wywiad gospodarczy

Zatory płatnicze są zmorą wielu firm z sektora MŚP. Właściciele nie przeprowadzają wywiadu gospodarczego i nie dokonują sprawdzania solidności płatniczej i wiarygodności finansowej Kontrahentów przed zawarciem z nimi umów. Kontrahenci nie płacą z różnych powodów: są nieuczciwi, sami mają lub popadli w kłopoty finansowe bo „przestrzelili” z inwestycją, ich Kontrahenci nie zapłacili im w terminie. Właściciele firm czekają na zapłatę licząc że w miarę szybko odzyskają pieniądze. Szybko i bez zbędnych kosztów. Pozornie najtańsze odzyskanie należności to odzyskanie ich we własnym zakresie przez właściciela, księgową lub wskazanego pracownika. Tyle tylko, że zajmując się windykacją tych należności nikt z tych osób nie zajmuje się swoimi podstawowymi obowiązkami. W połączeniu z presją czasu, różnym doświadczeniem i wiedzą oraz brakiem skutecznych narzędzi proces odzyskiwania należności może być nie do końca skuteczny. Jak wynika z danych Rejestru Dłużników BIG Info Monitor w I kwartale 2019 roku 222 firmy ogłosiły upadłość lub ogłosiły proces restrukturyzacji. W 2018 roku co 16 przedsiębiorstwu groziła upadłość z powodu braku bądź opóźnień w płatnościach od Kontrahentów. Nieterminowe regulowanie należności to niemal standard w Polsce. W ostatnich 6 miesiącach problem z terminowym otrzymywaniem należności miała połowa firm która handluje z odroczonym terminem płatności. Obecnie 240.000 firm funkcjonujących na rynku ma zobowiązania wobec innych firm. Obiecały, deklarowały wpłatę, ale jej nie dokonały ! Większość z nich najprawdopodobniej zaraz ogłosi upadłość. Należności mogą być nie do odzyskania.

Koncesjonowana firma detektywistyczna Omega Group Włodzimierz Kulikowski oferuje Państwu kompleksowe usługi :

WINDYKACJI NALEŻNOŚCI

w zakresie dochodzenia należności powstałych między osobami fizycznymi, a także należności powstałych w realizacji zamierzeń gospodarczych pomiędzy podmiotami w obrocie gospodarczym w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw. Dzięki ponad 7 letniemu doświadczeniu w sektorze windykacji, oraz 22 letniej służbie w Policji posiadam rozeznanie problematyki wyłudzeń i oszustw, oraz znajomość metod i form popełniania przestępstw w obrocie gospodarczym. Razem z zespołem współpracowników i konsultantów, za pomocą nowoczesnych narządzi i dzięki pełnemu zaangażowaniu oraz nieszablonowemu podejściu, pomagamy w rozsądnym terminie bezpiecznie odzyskać należne Państwu środki pieniężne. Z takim samym zaangażowaniem prowadzimy działania na płaszczyźnie rozmów i czynności polubownych z Dłużnikiem, jak i w dochodzeniu roszczeń na drodze sądowej oraz w trakcie postępowania egzekucyjnego. Naszym nadrzędnym celem jest odzyskanie Państwa należności. Celem równoległym, na etapie przedsądowym jest efektywne prowadzenie czynności, oraz negocjacji, by tam gdzie to możliwe nie popsuć relacji biznesowych między Wierzycielem a Dłużnikiem. Nasza strategia rozwiązania problemu pozwala osiągnąć cel jakim jest spłata zadłużenia przy zachowaniu dobrych stosunków, oraz minimalnych potencjalnych kosztach postępowania egzekucyjnego. Kierujemy się zasadą: „suaviter in modo, fortiter in re” (delikatnie co do formy, mocno co do treści). Dłużnik nie jest ani wrogiem, ani przyjacielem. Jest i będzie partnerem. Ma płacić zobowiązania zgodnie z przyjętym i zaakceptowanym harmonogramem i nadal współpracować z Państwem, a nie z konkurencją.

 

WYWIADU GOSPODARCZEGO

w zakresie zdobywania informacji na temat zdolności płatniczych, wykonywanych zobowiązań majątkowych i wiarygodności podmiotów w sprawach wynikających ze stosunków gospodarczych.

 

MEDIACJI

 w zakresie mediacji jako metody rozwiązywania sporu przy wsparciu bezstronnego i neutralnego mediatora. Mediacja pozwala na szybsze i tańsze rozwiązanie sporu niż czaso i koszto chłonne postępowanie sądowe.

 

31 lat doświadczenia i praktyki.

Służby i usług na rzecz ludzi.

 

Dochodzenie należności od dłużnika.

Czynności terenowe.

Strategie windykacyjne.

Mediacje.

Konsultacje prawne.

bottom of page