2

Nie posiadam „sztywnego” cennika na oferowane usługi. Cena ostateczna jest zależna od charakteru i stopnia skomplikowania danej sprawy, czasu i miejsca realizacji, poniesionych nakładów osobowych i rzeczowych, oraz tzw. kosztów dodatkowych.

Dotychczasowa praktyka dowodzi, iż każda sprawa wymaga indywidualnego podejścia do wyceny. Zlecone sprawy mimo podobieństwa nigdy nie są takie same.

Na wstępną rozmowę zapraszam do siedziby firmy. W szczególnie uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość spotkania w miejscu i czasie wskazanym przez Klienta. Podczas spotkania zapoznam się ze sprawą, omówię propozycję, sposób i zakres realizacji. Doradzę jakie kroki można lub powinno się podjąć, co w realizacji będzie najistotniejsze i do osiągnięcia jakiego celu będę dążyć. Ustalimy termin i miejsce rozpoczęcia czynności. Podam przybliżoną cenę za usługę.

Składowymi ceny ostatecznej umowy o świadczenie usług detektywistycznych są :

 - stawka godzinowa pomnożona przez ilość godzin,

 - koszty niezbędne i wynikłe w trakcie realizacji zadania,

 - w przypadku odnalezienia mienia doliczane jest 10 %---- wartości.

 

Rozliczenie kosztów dodatkowych następuje wg faktur lub paragonów   ( jeżeli czas i okoliczności  potrzebne do  ich uzyskania nie spowodują dekonspiracji działań, oraz nie będą miały wpływu na przebieg realizacji zadania ). Powiadamiam Państwa o nieprzewidzianych wydatkach wynikłych w trakcie. Uzgadniam i konsultuję z Państwem dalszy sposób realizacji.

Składowymi ceny ostatecznej o świadczenie usług windykacyjnych są :

- wynagrodzenie  za podjęcie czynności analitycznych,--- obsługi i konsultacji prawnej,  poszukiwawczych oraz--- za przeprowadzenie działań terenowych w miejscu------ zamieszkania / przebywania / i miejscu prowadzonej---- działalności gospodarczej. 

- wynagrodzenie prowizyjne ( procentowe) od każdej----- odzyskanej kwoty wierzytelności.

Wywiad gospodarczy :

- wynagrodzenie jest ustalane indywidualnie. Zapraszam--- na spotkanie na którym szczegółowo przedstawię zakres  i możliwości ustaleń. 

 

1

2

3

4

5

6

Siedziba firmy:

Omega Group Włodzimierz Kulikowski

ul. Podmiejska Boczna 12a, 

66-400 Gorzów Wielkopolski,  woj. lubuskie 

NIP 5991302287 

tel. biuro  95 / 737 72 22

tel.  +48 883 600 650

USA tel. 00 1732 360 7600

email:  biuro@detektywkulikowski.pl

  • Facebook

© Omega Group Włodzimierz Kulikowski 2020. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Copyright (C) 2014-2020. Wykorzystanie zawartości stron wymaga wcześniejszej zgody właściciela witryny. Na podstawie przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych Omega Group Włodzimierz Kulikowski wyraźnie zastrzega, że dalsze rozpowszechnianie, publikowanie, modyfikowane, kopiowanie, zwielokrotnianie treści zamieszczonych na stronach internetowych www.detektywkulikowski.pl i www.omega-group.com.pl jest zabronione.