W zależności od potrzeby oraz zaistniałej  przewidywanej bądź nieprzewidzianej  sytuacji  wynikłej w trakcie realizacji umowy o świadczenie usług detektywistycznych, bądź czynności związanych z dochodzeniem należności od wierzyciela korzystam z pomocy szerokiej grupy konsultantów.

Moi najbliżsi, zaufani konsultanci to byli długoletni funkcjonariusze służb, aspiranci i oficerowie policji pracujący w wydziałach dochodzeniowych i kryminalnych. W chwili obecnej w stanie spoczynku. Ich dorobek zawodowy jest imponujący. To prawdziwi fachowcy, praktycy, najlepsi z najlepszych, starannie dobrani według posiadanych predyspozycji i cech charakteru. To Ci , z którymi miałem zaszczyt i przyjemność razem pracować, oraz Ci, których poznałem i znam osobiście.  Dzięki długoletniej służbie oraz osiągnięciom w byłej pracy zawodowej są  profesjonalistami w wykonywaniu powierzonych zadań. To pasjonaci, którzy rozwiązywanie trudnych i skomplikowanych spraw mają we krwi.

 

Konsultanci to również sprawdzeni przez lata kontaktów zawodowych: psychologowie, specjaliści z różnych dziedzin, adwokaci, radcy prawni, notariusze, komornicy oraz biegli sądowi - ich wiedza i umiejętności dają rękojmię profesjonalnego wykonania powierzonego zadania.

 

  Początki działalności rozpoczętej w 2014 roku były wyzwaniem logistycznym i osobowym. Jednak dość szybko, wraz z pojawiającymi się sukcesami w prowadzonej działalności, a co za tym idzie zadowoleniem Klientów koniecznością stało się rozszerzenie oferty usług. Wychodząc na przeciw spełnieniu oczekiwań moich Klientów niezbędnym było przeprowadzenie działań zmierzających do powiększenie zespołu konsultantów i współpracowników. W chwili obecnej po 6 latach działalności Omega Group Włodzimierz Kulikowski to grupa ludzi, którym problemy i krzywda innego człowieka nie jest obca. To osoby, które z racji zajmowanych stanowisk czy wykonywanego zawodu (prawnicy) posiadają wiedzę jak profesjonalnie i zgodnie z prawem  pomóc w rozwiązywaniu wszelkich problemów.

Omega Group Włodzimierz Kulikowski to zespół, który podoła największym wyzwaniom, pochyli się nad sprawami trudnymi, pełnymi niewiadomych a zarazem wymagających nieszablonowego i kreatywnego, pozbawionego rutyny spojrzenia zgodnego z prawem i celem zmierzającym do ostatecznego rozwiązania.

w razie potrzeby doradztwa z zakresu prowadzonych przez nas usług, 

w zależności od zaistniałej przewidywanej bądź nieprzewidzianej sytuacji wynikłej w trakcie realizacji umowy o świadczenie usług detektywistycznych,

w trakcie czynności związanych z dochodzeniem należności od wierzyciela,

w trakcie prowadzonego audytu i doradztwa z zakresu bezpieczeństwa,

podczas reprezentowania i ochrony dłużnika przed lichwą i bezprawnymi działaniami pseudowindykatorów ( oferta dla osób zadłużonych w parabanków i instytucjach pożyczkowych )

macie Państwo pewność, iż rozwiązaniem problemu zajmą się ludzie o odpowiednich kwalifikacjach i umiejętnościach. Otrzymacie gwarancję uczciwości, rzetelności w wykonaniu usługi oraz rękojmię zachowania powierzonej tajemnicy. Wiemy jak delikatną materią jest wrażliwa informacja. Wszyscy członkowie zespołu Omega Group Włodzimierz Kulikowski są nie karani sądownie, stabilni finansowo. Rozumieją znaczenie poufności przekazanych informacji. W związku z tym nie ma możliwości zadziałania przeciw Klientowi z żadnych pobudek czy to materialnych czy innych.

 Konsultanci firmy to sprawdzeni przez lata kontaktów zawodowych: psychologowie i psychiatrzy, specjaliści z różnych dziedzin(biegli  sądowi), adwokaci, radcy prawni, notariusze,  komornicy, doradcy restrukturyzacyjni. Ich wiedza i umiejętności dają rękojmię profesjonalnego wykonania powierzonego zadania.                     

W skład grupy wchodzą byli długoletni funkcjonariusze służb i funkcjonariusze Policji w stanie spoczynku. To Ci, co nie rzadko z narażeniem życia i zdrowia wypełniali słowa roty ślubowania "... służyć wiernie Narodowi, chronić ustanowiony Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej porządek prawny, strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli, nawet z narażeniem życia...". To oni pierwsi przyjeżdżają do Państwa z pomocą, gdy zachodzi taka potrzeba. To tzw. "pierwsza linia". To aspiranci i oficerowie policji pracujący w wydziałach dochodzeniowych i kryminalnych. Ich dorobek zawodowy jest imponujący. To prawdziwi fachowcy, praktycy, najlepsi z najlepszych, starannie dobrani według posiadanych predyspozycji i cech charakteru. To Ci, z którymi miałem zaszczyt i przyjemność razem pracować, oraz Ci, których poznałem i znam osobiście. Dzięki długoletniej służbie oraz osiągnięciom w byłej pracy zawodowej są profesjonalistami w wykonywaniu powierzonych zadań. To pasjonaci, którzy rozwiązywanie trudnych i skomplikowanych spraw mają we krwi. To ludzie honoru i z zasadami,  a także z wielką empatią do drugiego człowieka.

Obsługa doradcza i prawna:

Radca prawny Katarzyna Cygan

  Absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Europejskiego Uniwersytetu Viadrina w Frankfurcie nad Odrą. W czasie studiów aktywny członek Studenckiej Poradni Prawa w Słubicach. Po zdobyciu tytułów magister prawa oraz Bachelor of German and Polish Law w 2008 r., i ukończonej aplikacji radcowskiej w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Zielonej Górze, zdała egzamin radcowski i została wpisana na listę radców prawnych. Doświadczenie zawodowe zdobyła, pracując od roku 2009 w doborowych zespołach w kancelariach w Zielonej Górze oraz w Gorzowie Wielkopolskim. Włada biegle językiem niemieckim, w tym fachowym językiem prawniczym.

Radca prawny, Doradca Restrukturyzacyjny, Mediator Agata Perlińska

   Jako radca prawny, wpisana na listę Radców Prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Zielonej Górze (nr ZG-724), specjalizuje się w prawie gospodarczym, w szczególności upadłościowym i restrukturyzacyjnym. Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne skupia w sobie problemy z wielu dziedzin prawa – prawa podatkowego, rodzinnego spadkowego, cywilnego, a nawet administracyjnego. Zakres świadczonych porad prawnych przez Panią Mecenas obejmuje swym zakresem powyższe gałęzi prawa. Jako doradca restrukturyzacyjny (nr licencji 764), pełni funkcje syndyka, nadzorcy sądowego, nadzorcy układu, zarządcy w zależności od rodzaju prowadzonego postępowania upadłościowego bądź restrukturyzacyjnego. W swojej karierze zawodowej jako syndyk przeprowadziła wiele postępowań upadłościowych zarówno wobec przedsiębiorców jak i konsumentów. Występowała także jako zarządca, nadzorca oraz nadzorca wykonania układu w postępowaniach restrukturyzacyjnych. W wykonywanej działalności pomocne są dodatkowo ukończone  studia z dziedziny ekonomii oraz rachunkowości. Posiada uprawnienia mediatora w sprawach gospodarczych, oraz certyfikat księgowego wydany przez Ministerstwo Finansów uprawniający do samodzielnego usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych (nr certyfikatu 20380/2007).

Adwokat Sławomir Stryjakiewicz

   W roku 1996 ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. W 2010 r. ukończył studia podyplomowe na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie na kierunku „Prawo dowodowe”. W latach 1996 - 1997 zatrudniony w Urzędzie Kontroli Skarbowej w Gorzowie Wlkp. w Wydziale Kontroli Podatkowej Osób Fizycznych, oraz w komórce zajmującej się prowadzeniem postępowań karnych-skarbowych. W latach 1997 - 1999 odbył aplikację prokuratorską w Prokuraturze Rejonowej w Gorzowie Wlkp. W latach 1999 - 2008 asesor w Prokuraturze Rejonowej w Gorzowie Wlkp. Od 2005 r. Kierownik Działu Śledztw. W latach 2008 - 2011 pełnił czynności służbowe w Wydziale do Spraw Przestępczości Gospodarczej Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp., oraz jednocześnie pełnił funkcję koordynatora spraw dotyczących przestępczości handlu ludźmi. Z dniem 01.03.2012 r. wpisany na listę adwokatów Okręgowej Rady Adwokackiej w Zielonej Górze. Uczestnik, jako słuchacz i wykładowca, wielu szkoleń i konferencji poświęconych m.in. zagadnieniom kryminalistyki, medycyny i psychiatrii sądowej, cyberprzestępczości, ochrony praw autorskich i własności przemysłowej oraz handlu ludźmi. 

Siedziba firmy:

Omega Group Włodzimierz Kulikowski

ul. Podmiejska Boczna 12a, 

66-400 Gorzów Wielkopolski,  woj. lubuskie 

NIP 5991302287 

tel. biuro  95 / 737 72 22

tel.  +48 883 600 650

USA tel. 00 1732 360 7600

email:  biuro@detektywkulikowski.pl

  • Facebook

© Omega Group Włodzimierz Kulikowski 2020. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Copyright (C) 2014-2020. Wykorzystanie zawartości stron wymaga wcześniejszej zgody właściciela witryny. Na podstawie przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych Omega Group Włodzimierz Kulikowski wyraźnie zastrzega, że dalsze rozpowszechnianie, publikowanie, modyfikowane, kopiowanie, zwielokrotnianie treści zamieszczonych na stronach internetowych www.detektywkulikowski.pl i www.omega-group.com.pl jest zabronione.